Hledáte práci? Vyberte si z 1 otevřených pozic

Jak se připravit na pohovor

Jste chodící studnice vědomostí? Tak si představte, že na tom, jaký si o nás lidé udělají první dojem, se vědomosti podílejí jen 7%! Zbytek do stovky si rozdělují vzhled a vystupování v poměru 55 % : 38 %. Což je při přijímacím pohovoru důležité vědět.

Samozřejmě, že při pohovoru nejde jen o první dojem, ale pokud chcete dosáhnout svého cíle, musíte zaujmout druhou stranu hned od začátku. Přirozený a příjemný úsměv je nutností. Do místnosti vstupujte se zdravým sebevědomím. Myslete na držení těla – stůjte vzpřímeně. Pečlivá příprava zamezí zmatenému hledání informací o  kontaktní osobě, vypínání mobilního telefonu při vstupu do kanceláře či upravování oblečení – ani jedna činnost nepůsobí příliš dobře.“

Jak vypadat?

K úspěchu vede decentní elegance. Na výrazné barvy a avantgardní doplňky zapomeňte. Uměřená buďte i  při výběru parfému a při líčení. Při podání ruky je stejně odpuzující model „leklá ryba“ jako „drtič kostí“. Když podáváte ruku, dívejte se druhé osobě do očí a nezapomeňte, že první by měl ruku zvednout potenciální nadřízený. Při hovoru pozorně naslouchejte a neskákejte druhé straně do řeči. Používejte spisovný jazyk a pokud možno krátké věty. Ve složitých souvětích byste mohli sami zabloudit. Pozor na cizí slova, jimiž si nejste tak docela jistí!

Vstřícný postoj podtrhnete lehkým předkloněním směrem k osobě, která právě hovoří. Existují sice různé zásady neverbální komunikace, ale zásada číslo jedna zní: Chovejte se přirozeně! Nepřirozená gesta odhalí prakticky každý, natož pak zkušený personalista.

Na co se mě tam asi budou ptát?

„Tak nám o sobě něco řekněte…“ I tak může vypadat úvodní otázka. Nezní sice moc profesionálně, ale zkušený personalista dokáže z odpovědi leccos zjistit. Přinejmenším vaši schopnost improvizace, vaše priority, komunikační schopnosti. Poté, co tímto způsobem tazatel navodí příjemnou atmosféru, začne pravděpodobně klást konkrétní dotazy. Budou se týkat vzdělání – proč jste se zaměřila právě na zvolený obor a podobně. Poté by mohl přejít na pracovní zkušenosti a zajímat se o jejich hloubku, motivaci k práci, o vaše úspěchy. Až dojde řeč na pracovní kolektiv, pozor, nepomlouvat předchozího zaměstnavatele, ale popsat předmět jeho činnosti, aby bylo jasné, že se vyznáte. Pochopitelně, z vašich odpovědí by mělo zaznívat, že jste byli v předchozím zaměstnání užiteční a že jste pracovali s vysokým nasazením.

Kromě ujasnění tzv. tvrdých dat, jako jsou vzdělání, zkušenosti, jazykové a jiné znalosti, bude personalista zjišťovat všemi dostupnými způsoby i tzv. měkká data. Většinou se jedná o otázky zaměřené na modelovou situaci, tedy: co byste dělal/a kdyby…, jak byste řešil/a…, kde byste získal/a informace pro…. Pro úspěšné zvládnutí této části pomůže, když budete vědět, jaká asi bude náplň práce na dané pozici a když si zjistíte co nejvíce informací o společnosti. S velkou pravděpodobností se v této části přijímacího pohovoru objeví dotazy: Co od nás očekáváte, proč bychom si měli vybrat právě vás, jaké jsou vaše silné stránky a podobně. Nebuďte přehnaně skromní a nepoužívejte slova jako – já nevím, to je jedno apod. Připravte si také odpověď na otázku: Jaké jsou vaše slabé stránky? Může nakonec vyznít ve váš prospěch. Co takhle zkusit formulaci: Někdy jsem příliš pečlivý/á…“