Co znamená práce pro agenturu?

Agenturní zaměstnávání je forma flexibilního způsobu zaměstnávání, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje ve společnostech, které potřebují pokrýt dočasnou potřebu zaměstnanců. Ve světě je to poměrně rozšířený způsob zaměstnaneckého poměru.

V ČR takto pracuje asi 2,4% aktivní populace. Po revoluci bylo agenturní zaměstnávání typické pro studentské brigády. Později začalo být využívané ve výrobních společnostech, kde často kolísá výroba. Nyní pracuje asi 40% agenturních zaměstnanců na administrativních pozicích na recepcích, v call centrech, nebo na kvalifikovaných pozicích v IT servisních centrech. Především v IT je agenturní zaměstnávání stále častěji využíváno vzhledem k projektovému charakteru zakázek.

Jaké výhody/nevýhody to zaměstnancům může přinášet?

Podle zákona musí mít agenturní zaměstnanci stejné podmínky jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici.

Neměli by poznat žádný rozdíl. Agentura, jako zaměstnavatel odvádí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a pracovní poměr u agentury se započítává do důchodu. Agenturní zaměstnanec agentuře nic neplatí, nic se mu nestrhává ze mzdy a má úplně stejný plat, jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici.

Za služby agentury platí firma, která si jí najímá jako pomoc s nábory a péči o zaměstnance.

Pro absolventy nebo nezaměstnané, kteří nemůžou najít práci do trvalého pracovního poměru, je to ideální startovací čára. Získají pracovní zkušenosti, díky kterým si mohou lépe najít práci na dobu neurčitou.

V ČR funguje asi 1.200 agentur práce a řada z nich má pochybné praktiky. Jak se pozná poctivá agentura?

Z toho důvody jsme společně s kolegy z největších mezinárodních agentur založili Asociaci poskytovatelů personálních služeb, abychom bojovali za poctivý a legální pracovní trh. APPS vypracovala „Zlaté standardy HR služeb dle APPS“ pro výběr agentury práce a to jak pro agenturní zaměstnávání, tak pro přímé vyhledávání – recruitment.

Agentury práce sdružené v APPS:

  • Vlastní platné povolení ke zprostředkování MPSV
  • Mají sjednané pojištění proti úpadku
  • Agenturním zaměstnancům platí mzdy a odvody v termínu a dle platné legislativy, pracovní poměr a dohodu o dočasném přidělení sjednávají písemně a před zahájením práce
  • Dodržují srovnatelné podmínky pro agenturní zaměstnance a klientům předkládají kalkulaci v hrubé mzdě
  • Nevyužívají fiktivních cestovních příkazů, nedopouští se tzv. skrytého přidělování, tedy nenahrazují dočasné přidělení Dohodou o provedení práce nebo Smlouvou o dílo

V jakých oborech a v jakých profesích je nejvíce agenturních zaměstnanců?

Nejčastěji jsou agenturní zaměstnanci ve výrobě, v automobilovém průmyslu, v call centrech a servisních centrech a na administrativních pozicích. Obory, které nikdy nepřekypovaly agenturními zaměstnanci, jsou především stavebnictví, farmacie, gastronomie a hoteliérství. Stavebnictví a hotelnictví – to jsou ve světě velmi silné segmenty pro agenturní zaměstnávání, ale v ČR si velké firmy zajišťují flexibilitu lidských zdrojů pomocí sítě malých subdodavatelé a odpovědnost za legální přístup k zaměstnancům nechávají na nich.

Příběh konkrétního agenturního zaměstnance:

Student Pavel pracoval během studia na VŠE jako agenturní pracovník na recepci v jedné globální technologické společnosti. Chodil do práce v úterý a ve čtvrtek, kdy měl ve škole volno. Během pravidelného ročního auditu ve společnosti se nabídl, že pomůže s přípravou podkladů. Jeho přístupu si všiml šéf kontrolingu, který se s ním dohodl na rozšíření úvazku a na jeho spolupráci na finančních analýzách pro management. Po promoci mu zaměstnavatel nabídl převedení od agentury do kmenového stavu na pozici junior business analytika.